ผู้บังคับบัญชา

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
พ.ต.ท.สิทธิโชค อัมนักมณี รอง ผกก.ส.สภ.ห้วยยอด - ห้วยยอด ตรัง ไทย
พ.ต.ท.รัฐกร ภักดีวานิช รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยยอด - ห้วยยอด ตรัง ไทย
พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต สมจริง สว.อก.สภ.ห้วยยอด - ห้วยยอด ตรัง ไทย
พ.ต.ท.ณัท รัตนพันธ์ พงส.ผนพ.สภ.ห้วยยอด - ห้วยยอด ตรัง ไทย
พ.ต.ต.รัชเดช ไทยยังศรี สวป.สภ.ห้วยยอด - ห้วยยอด ตรัง ไทย
พ.ต.อ.ประดิษฐ ชัยพล ผกก.สภ.ห้วยยอ ห้วยยอด ตรัง